Turun moottoritien historiaa

Valtatien 1 ensimmäinen moottoritieosuus valmistui jo 1960-luvulla. Rakentaminen aloitettiin uudelleen 1990-luvulla, jonka jälkeen on tehty kolme uutta moottoritieosuutta. Viimeisen tieosuuden Muurla-Lohja valmistuttua vuonna 2009, on Turku-Helsinki väli kokonaan moottoritietä.

Viimeisen tieosuuden Muurla-Lohja rakentamiselle lähtökohdat olivat seuraavat: Valtatie 1 oli Muurlasta Lohjanharjulle kaksikaistainen valtatie, jonka liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus oli erittäin heikko. Tien kapeus, kaarteisuus, mäkisyys ja lukuisat liittymät heikentävät elinkeinoelämän kuljetusten varmuutta. Liikenteen jatkuva lisääntyminen pahensi ongelmia entisestään.

Valtatie 1:n liikennemäärät vuosina 2000 - 2030

graafiValtatie 1:n liikennemäärät olivat vuonna 2000 Muurlan ja Lohjan välillä 8400–11000 autoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli 13-15 %. Alueen talouselämän kehityksen ja muuttoliikkeen vuoksi tien liikenteen kasvu on ollut suurempaa kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2009 moottoritie avattiin kokonaisuudessaan liikenteelle. Turku-Helsinki-moottoritien liikennemääräksi on vuodelle 2030 ennustettu 14700-19200 ajoneuvoa vuorokaudessa.