Ykköstien tieosuus Muurla–Lohja

E18-tien vuonna 2009 valmistunut tieosuus Muurla-Lohja välillä on pituudeltaan 51,3 km. Suunnittelun ja rakentamisen suhteen tämä osuus vastaa nykypäivän luonto- ja ympäristöarvojen haasteeseen.

Tieosuudella on paljon uusinta tekniikkaa, joka on turvaamassa tunneliosuuksien kohdalla liikenteen sujuvuutta. Muurlan ja Lohjan välisellä tieosuudella on seitsemän tunnelia. Niissä liikenneturvallisuuteen on kiinnitetty erityisesti huomiota.

Tie luo mahdollisuuden seudun kasvukeskusten kehittymiselle

Tie auttaa Suomen nopeimmin kehittyviä alueita kasvamaan. Joukkoliikenteen ja tavarakuljetusten toimintaedellytykset ovat lisääntyneet sujuvampien liikenneyhteyksien ansioista. Turun, Salon ja Lohjan kasvukeskusten sekä koko Lounais-Suomen alueen yhteydet pääkaupunkiseutuun ovat muuttuneet paremmiksi. Moottoritie turvaa yhtenäisen palvelutason Suomen tärkeimmällä kansainvälisellä yhteydellä.