Moottoritien rakentaminen

Elinkaarimalli ja palvelusopimus

Muurla–Lohja-moottoritieosuus on toteutettu julkisen ja yksityisen sektorin välisenä elinkaarihankkeena, jonka kokonaisarvo on noin 700 miljoonaa euroa. Elinkaarimalli on suomalainen sovellus julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvasta Public Private Partnership (PPP) -mallista.

Nykyisen Liikenneviraston vuonna 2005 tilaaman hankkeen toteuttamisesta on vastannut Tieyhtiö Ykköstie Oy, jonka osakkaita olivat Skanska Finland Invest AB, John Laing Infrastructure Fund Limited Partnership (JLIF) Isosta-Britanniasta ja Lemminkäinen Oyj Suomesta. Tieyhtiö Ykköstie teetti suunnittelu- ja rakentamistyöt ja teettää kunnossapitotyöt työyhteenliittymällä, jonka muodostavat Skanska Infra Oy ja Lemminkäinen Infra Oy.

Elinkaarimalli nopeutti tieosuuden valmistumista ja se myös kannusti uusiin innovaatioihin. Elinkaarimallissa Liikennevirasto maksaa tiestä palvelumaksua siitä lähtien, kun moottoritie on liikenteen käytössä. Palvelumaksua maksetaan 21 vuoden ajan, ja se on sidottu tien käytettävyyteen ja palvelutasoon. Sopimuskauden päätyttyä vuonna 2029 tie luovutetaan Liikennevirastolle sovitussa kunnossa.

Rahoitus

Liikennevirasto on ostanut palveluntuottajalta, Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä, tien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoteen 2029 asti. Tieyhtiö Ykköstie vastaa hankkeen rahoittamisesta. Hankkeen lainoittajia olivat Euroopan investointipankki (EIB), Pohjoismaiden investointipankki (NIB), Nordea Pankki Suomi Oyj, Svenska Handelsbanken AB ja the Royal Bank of Scotland (RBS).

E18 Muurla-Lohja-moottoritiehanke numeroina

Moottoritietä

51,3 km

Ramppeja

16 km

Muita yleisiä teitä

12,5 km

Yksityisteitä

23,8 km

Eritasoliittymiä

8 kpl

Siltoja

75 kpl

Kaksoistunneleita

7 kpl / 5,7 km

Meluesteitä

28,1 km

Pohjavesisuojauksia

4,2 km

Rakennuskustannus

300 milj. euroa

Rakennusaika

2005-2009

Muurla-Lahnajärvi avattiin liikenteelle

19.11.2008

Lahnajärvi-Lohja avattiin liikenteelle

28.1.2009

Palvelusopimuksen kesto

24 vuotta